Předsednictvo asociace

  • doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové 
  • PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
  • PhDr. Petr Hercik, Ph.D., Univerzita Karlova

Čestný předseda

  • doc. Ing. Lojda Jan, CSc., MBA
ČADUV organizuje každoročně nejméně jednu akci věnovanou problematice distančního vzdělávání a jako garant participuje na řadě  vědeckých konferencích s mezinárodní účastí zaměřených do oblasti vzdělávání a spolupráce v rámci EU. Na konferenci konferenci a soutěži E-learning v Hradci Králové je tradičně udělována Cena ČADUV autorům inspirativních distančních kurzů. 
 
 

 

 
 

 

doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA