Ve dnech 20. - 23. 6. 2016 navštívil Českou republiku na pozvání České asociace distančního univerzitního vzdělávání programový manažer EADTU Darco Jansen. Jeho přednášky v Praze a v Plzni se setkaly s velkým ohlasem odborné veřejnosti. Největší zájem byl o výstupy projektu HOME zaměřeného na rozvoj MOOC v Evropě. 

Workshop na konferenci DisCo v Praze "MOOCs: how to create unique opportunities for Europe?"

Seminář na Západočeské univerzitě v Plzni "Open, Online and Flexible Education in Europe: Trends, Projects and Best Practices"

Workshop na konferenci DisCo v Praze "MOOCs: how to create unique opportunities for Europe?"
Seminář na Západočeské univerzitě v Plzni "Open, Online and Flexible Education in Europe: Trends, Projects and Best Practices"

¨

Darco Jansen, EADTU